KOHSHIN SATOH

 

Nobuyoshi Araki Photo exhibition

Vanue : Klin d'oeil

 6 rue Deguerry 75011 Paris
 

Date : Feb 28th − Mar 3rd  2020

  • Instagram

KOHSHIN SATOH

 

2020-21 WOMEN'S COLLECTION AUTUMN / WINTER COLLECTION

Vanue : Klin d'oeil

 6 rue Deguerry 75011 Paris
 

Date : Feb 28th − Mar 3rd  2020

  • Instagram

KOHSHIN SATOH

 

2020 WOMEN'S COLLECTION SPRING / SUMMER COLLECTION

Vanue : 上海展覧中心 The exhibition center of Shanghai

 Nanjing W Rd, NanJing XiLu, Jingan Qu, Shanghai,China
 上海市静安区南京西路200000

Date : October 11th − 14th 2019

  • Instagram

KOHSHIN SATOH

 

2020 WOMEN'S COLLECTION SPRING / SUMMER COLLECTION

Vanue : TRANOÏ 28 place de la bourse 75002 paris,France

Date : September 27th– 30th 2019

  • Instagram

KOHSHIN SATOH

 

2019 MENS AUTUMN / WINTER COLLECTION

Vanue:TRANOÏ 28 place de la bourse 75002 paris,France

Date:2019 MAC.??th-??th 10:00-19:00

  • Instagram

KOHSHIN SATOH

 

2019 MENS SPRING/SUMMER COLLECTION

 

Vanue:TRANOÏ 28 place de la bourse 75002 paris,France

 

Date:2018 JUN.22th-24th 10:00-19:00

  • Instagram

KOHSHIN SATOH

 

2019 MENS SPRING/SUMMER COLLECTION

 

Vanue:TRANOÏ 28 place de la bourse 75002 paris,France

 

Date:2018 JUN.22th-24th 10:00-19:00

  • Instagram